תאור הפעילות
תשלובת מפעלים אזוריים בתחומי החקלאות המעסיקה מעל 1000 עובדים וכוללת מפעלי אריזה, עיבוד תוצרת חקלאית ושרותי תעשיות ביולוגיות.

 מילואות – תשלובת מפעלים אזוריים בתחומי החקלאות בגליל המערבי בעלי התשלובת הם 23 קיבוצים ו-2 מושבים חזון החברה: כחברת אחזקות פרטית, מילואות פועלת עפ"י העקרונות של חברה ציבורית ושומרת על ייחודה כתאגיד קואופרטיבי. מטרת התשלובת להשיא לאורך זמן את ערך האחזקות שברשותה. ההצדקה לקיומה של כל פעילות נשקלת על בסיס של יתרונות עסקיים יחסיים, במטרה לתת תשואה להשקעות הבעלים ושירות כלכלי ועסקי ללקוחותיה לאורך זמן, ברמת סיכון סבירה. מילואות מטפחת את הקשרים העסקיים עם הבעלים, מתאימה את עצמה לשינויים בסביבה החקלאית והקיבוצית באזור ותיכנס לפעילויות חדשות בהתאם לצרכים ולהזדמנויות העסקיות הנובעות מכך. תחומי הפעילות של התשלובת ומפעליה – אספקת שירותים ותשומות למשק החקלאי, עיבוד תוצרת חקלאית , ניהול ופיתוח אזורי התעשיה שבבעלות מילואות. מעורבות בקהילת האזור - כחלק מפעילותה העסקית של התשלובת ובכפוף להגדרותיה משקיעה מילואות בפרויקטים חברתיים רבים ומגוונים בקהילת האזור. משקי המפרץ אג"ש מרכזית לחקלאות בע"מ – ארגון קניות של משקי הבעלים. הארגון פועל כזרוע פיננסית של מפעלי התשלובת ושל הקיבוצים החברים. נוסד בשנת 1948. עובדים ומחזור המכירות – מחזור המכירות של התשלובת מעל כ-2 מיליארד ₪ בשנה ובמפעליה מועסקים כ- 1000 עובדים. מפעלי התשלובת מילובר (מכון מרכזי לתערובות בע"מ) – מהחברות המובילות בארץ בתחום יצור תערובות ומספוא לגידול בעלי חיים. מילועוף אגש"ח בע"מ (גידול, עיבוד ושיווק פטם והודים) – התאגיד פועל כמערכת אינטגרטיבית העוסקת בגידול, עיבוד ושיווק פטם והודו לאורך שרשרת הערך של הייצור. מילופרי (בית אריזה לאבוקדו, הדרים, ליצ'י ופירות אורגניים) מגדלי בננות גליל מערבי (אגודה חקלאית שיתופית בע"מ) מילודע (שרותי תעשיות ביולוגיות) – מהמעבדות המובילות בישראל המספקת שרותי מעבדה בתחומים: כימיה, מיקרוביולוגיה, ביולוגיה מולקולארית, איכות הסביבה. מילוקור (מחסני קירור והקפאה) – במילוקור 28 חדרי קירור המשתרעים על שטח של כ-4 דונם תדיעד (שרותי מחשוב וניהול מערכות ממוחשבות) – בית תוכנה וחומרה מהגדולים בצפון הארץ. מאגרי-אשר (אגודת מים חקלאית שיתופית בע"מ) יציר כפיים (שרותי הפעלה של קווי ייצור)
 
 
 


שם:

מילואות

כתובת:

 

מיקוד:

 

25201

אתר: 

http://www.milouot.co.il/

אזור:

  

גליל מערבי

תחום:

  

מפעלי מזון

 
 
קונים כחול לבן, העדפת תוצרת הארץ מעודדת את התעשיה הישראלית, מחזקת את הכלכלה ומייצרת מקומות עבודה


 בניית אתריםבניית אתרים